a cute kitten

10h00 22/02 - Khai Mở S1 - Garen ✯

Hỡi Các Anh Hùng,

Vùng đất yên bình đang bị các thế lực tà ác chiếm đoạt, những âm mưu xấu xa đang được thực hiện nhầm biến vùng đất của chúng ta thành thiên đường tội ác. Cánh cổng máy chủ S1 - Garen ✯ đã khai mở, hãy sử dụng sức mạnh của mình và cùng chúng tôi đi giải cứu thế giới. Khẩn trương nào các vị anh hùng!

 

Khai mở S1 Garen

Thời gian 10h 22/02/2017

 

Chuỗi sự kiện chào mừng máy chủ


 

 

 

HERO COMBO

Kính Bút